25 лютого 2021 року у рамках проведення IX Фестивалю студентської науки кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи було організовано круглий стіл на тему «Сучасні кулінарні тренди в ресторанному бізнесі» до участі якого долучилися науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти спеціальностей «Харчові технології» та «Готельно-ресторанна справа».
Присутнім на заході свої доповіді презентували:
-Туркевич В., гр. ХТ-41д – «Сучасні тренди в кондитерському мистецтві»;
-Яблонська С., гр. ХТ-41д – «Сучасні кулінарні тренди»;
-Анголюк М., гр. ХТ-41д – «Новітні тенденції ресторанного бізнесу в Україні та світі»;
-Редчиць М., гр. ГРС-42д – «Антикризове управління ресторанним бізнесом в сучасних умовах»;
-Юркова А., гр. ХТ-41д – «Сучасні підходи до обслуговування споживачів».
Доповіді виступаючих викликали неабиякий інтерес в учасників круглого столу, засвідчивши, таким чином, актуальність тематики. Мало місце жваве обговорення, коментування та обмін думками. Захід був спрямований на підвищення фахового рівня здобувачів вищої освіти та розширення їх професійного кругозору.

25 лютого 2021 року кафедрою менеджменту та адміністрування було проведено відкрите засідання наукової студії «Цифрова трансформація в громадах» (керівниця – доцентка Ірина Ніколіна) в рамках ІХ Фестивалю студентської науки у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ.
На засіданні були заслухані та обговорені доповіді членів наукової студії – здобувачів вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування»: «Цифрові комунікації в публічному управлінні на регіональному та місцевому рівнях» – доповідач Руслан Мазур (гр. ПУА-41д), «Публічна комунікативна взаємодія в цифровому середовищі» – доповідачка Юлія Лелека (гр. ПУА-41д), «Сервісна трансформація управління надання публічних послуг» – доповідач Тарас Ласий (гр. ПУА-31д), «Публічний механізм забезпечення судової системи – судове адміністрування» – доповідач Юрій Філіппов» (гр. ПУА-11зм). Презентовані доповіді викликали жваве обговорення серед студентства та схвалення викладачів кафедри менеджменту та адміністрування.
Проведений науковий захід дозволив поглибити розуміння студентів щодо визначної ролі цифрових трансформацій в сучасному житті людини та територіальної громади, суспільства та держави загалом.

25 лютого 2021 року здобувачі вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» і викладачі кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ взяли участь в онлайн-форумі регіональної цифровізації «Громада в Дії».
Приємно було переконатися, що зміст обов’язкових компонентів освітніх програм першого та другого рівня вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування
», що реалізуються у Вінницькому торговельно-економічного інституту КНТЕУ, релевантні з озвученими трендами трансформаційних процесів в публічному врядуванні. Озвучена проблематика регіональної цифровізації кореспондується з тематикою засідань та онлайн-тренінгами наукової студії «Цифрова трансформація в громадах» кафедри менеджменту та адміністрування.

На онлайн-форумі були озвучені проєкти Мінцифри та Мінрегіону щодо регіональної цифровізації. Серед них — зміна місця реєстрації онлайн, еМалятко, розвиток мережі ЦНАП, цифрова грамотність. Цікавими були доповіді щодо дієвих практик цифрових сервісів та послуг, які впроваджені в окремих територіальних громадах.