Місія Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ

Елітна освіта на засадах спадкоємності традицій та інновацій для забезпечення поступального розвитку України. Працюємо для нинішнього та майбутнього поколінь.

Цілі Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ

 ВТЕІ ДТЕУ у майбутньому:

  • Висококваліфіковані фахівці, максимально адаптовані до вирішення професійних задач, інтелектуально та творчо розвинені, патріотично та громадянсько свідомі і відповідальні
  • Інтеграція у міжнародну систему науки та освіти
  • Затребуваність за результатами своїх наукових досліджень та продукуванням інновацій, спрямованих на соціально-економічний розвиток держави
  • Високопрофесійний, креативний, прогресивний кадровий склад
  • Авторитетна платформа для комунікації держави, бізнесу, громадськості
  • Високий рівень якості освіти, індивідуалізація та інтерактивність навчання, використання он-лайн-інструментів, віртуального середовища тощо
  • Умови для розвитку творчості, формування емоційного інтелекту, критичного мислення, креативності, вивчення іноземних мов
  • Корпоративна етика, яка базується на демократії, академічних цінностях, традиціях і свободах
  • Правова культура, соціальна та екологічна відповідальність, академічна доброчесність та антикорупційна політика.