Матеріали наукових конференцій, вебінарів, семінарів, круглих столів за 2022-2023 н.р.

ХІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих»
Збірники наукових праць здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (випуск – лютий 2023)
Збірник 22 - Випуск 155 


09 листопада 2022 року. VII студентська наукова конференція "Сучасний стан, актуальн проблеми та перспективи розвитку вітчизняної системи контролю, аудиту та аналізу"
Програма
Збірник 1
Збірник 2 


06 жовтня 2022 року. IX Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Менеджмент ХXІ століття: сучасні моделі, стратегії, технології" 
Програма
Збірник 1
Збірник 2


04 жовтня 2022 року. VII Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю "Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії міжкультурної комунікації"
Програма
Збірник 1
Збірник 2
Збірник 3 


06-07 жовтня 2022 року. Х Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України"
Програма
Збірник 1 
Збірник 2
Збірник 3
Збірник 4