Матеріали наукових конференцій, вебінарів, семінарів, круглих столів за 2021-2022 н.р.

21 квітня 2022 року. ХІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих»
Програма

Збірники тез доповідей за матеріалами конференції
Збірник 1 - Випуск 134
Збірник 2 - Випуск 135
Збірник 3 - Випуск 136
Збірник 4 - Випуск 137
Збірник 5 - Випуск 138
Збірник 6 - Випуск 139
Збірник 7 - Випуск 140
Збірники наукових праць молодих викладачів, аспірантів, здобувачів освітнього ступеня «магістр», освітнього ступеня «бакалавр» (IV курс)
Збірник 8 - Випуск 141
Збірник 9 - Випуск 142
Збірник 10 - Випуск 143
Збірник 11 - Випуск 144
Збірник 12 - Випуск 145
Збірник 13 - Випуск 146
Збірник 14 - Випуск 147
Збірник 15 - Випуск 148
Збірник 16 - Випуск 149
Збірник 17 - Випуск 150
Збірник 18 - Випуск 151
Збірник 19 - Випуск 152
Збірник 20 - Випуск 153
Збірник 21 - Випуск 154 


23 березня 2022 року. Х Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю»
Програма
Збірник матеріалів (Частина 1)
Збірник матеріалів (Частина 2)


28 лютого 2022 року. ІХ Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція «Товарознавчі та маркетингові дослідження товарних ринків»
Програма
Збірник матеріалів


24 лютого 2022 року. ІХ студентська науково-практична Інтернет-конференція «Світоглядні трансформації особистості студента ЗВО: історико-філософські, соціально-правові, мовознавчі та здоров'яформуючі аспекти»
Програма
Збірник матеріалів 


Х Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих»
Збірники наукових праць здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (випуск – лютий 2022)
Збірник 25 - Випуск 129
Збірник 26 - Випуск 130
Збірник 27 - Випуск 131
Збірник 28 - Випуск 132
Збірник 29 - Випуск 133


5 листопада 2021 р. VI Студентська наукова конференція «Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку вітчизняної системи контролю, аудиту та аналізу»
Програма
Збірник матеріалів (Частина 1)
Збірник матеріалів (Частина 2)


4 листопада 2021 р. VІ студентська вузівська наукова конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в управлінні підприємством»
Програма
Збірник матеріалів (Частина 1)
Збірник матеріалів (Частина 2)


8 жовтня 2021 р. VІII Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Менеджмент ХХІ століття: сучасні моделі, стратегії, технології»
Програма
Збірник матеріалів (Частина 1)
Збірник матеріалів (Частина 2)


4 жовтня 2021 р. VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет–конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії міжкультурної комунікації»
Програма
Збірник матеріалів (Частина 1)
Збірник матеріалів (Частина 2)


14-16 вересня 2021 р. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України»
Програма
Збірник наукових праць (Частина 1)
Збірник наукових праць (Частина 2)
Збірник наукових праць (Частина 3)
Збірник наукових праць (Частина 4)