Завідувач кафедри 

Сухоребра Тетяна Іванівна
кандидат юридичних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Право» за спеціальністю 081«Право»
Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1998 р.; Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2007 р.
Посада:
доцент, завідувач кафедри
Дисципліни, які викладає:
адміністративне право і процес; актуальні питання приватних галузей права; господарське право і процес, цивільне право
Сфера наукових інтересів:
адміністративно-правове регулювання у сфері охорони природи
В інституті працює:
з 2015 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID 
Scopus
Резюме

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Гринюк Роман Федорович
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
Освіта:
Донецький державний університет, 1986 р.
Посада:
професор кафедри
Дисципліни, які викладає:
конституційне право; конституційна юрисдикція.
Сфера наукових інтересів:
конституційне і муніципальне право; проблеми сучасного конституціоналізму.
В інституті працює:
з 2023 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме

Шпортун Оксана Миколаївна
доктор психологічних наук, професор
Освіта:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 р.;
Посада:
професор кафедри права
Дисципліни, які викладає:
загальна психологія з практикумом
Сфера наукових інтересів:
психологія особистості, психологія здоров’я, соціальна психологія
В інституті працює:
з 2023 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

Штифурак Віра Євгенівна
доктор педагогічних наук, професор
Освіта:
Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського, 1976 р.
Посада:
професор
Дисципліни, які викладає:
психологія; психологія торгівлі; психологія спілкування та конфліктологія
Сфера наукових інтересів:
соціально-психологічні умови професійного становлення майбутніх юристів
В інституті працює:
з 2015 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

Бахновська Ірина Петрівна
кандидат юридичних наук, доцент
Освіта:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2000 р.
Посада:
доцент
Дисципліни, які викладає:
альтернативні способи вирішення спорів; правове регулювання соціального забезпечення; актуальні проблеми права соціального забезпечення, теорія держави і права; трудове право
Сфера наукових інтересів:
дослідження впливу основоположних принципів права на становлення громадянського суспільства та правової держави
В інституті працює:
з 2012 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus

Резюме

Бернада Євген Валерійович
кандидат юридичних наук
Освіта:
Національна академія внутрішніх справ України, 2003 р.
Посада:
доцент
Дисципліни, які викладає:
цивільне процесуальне право
Сфера наукових інтересів:
цивільно-правові наслідки недійсності правочину
В інституті працює:
з 2018 р.
Електронна пошта: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Резюме

Білоус Ірина Миколаївна
кандидат юридичних наук, доцент
Освіта:
Херсонський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ, 2003 р.
Посада:
доцент, адвокат ради адвокатів Вінницької області
Дисципліни, які викладає:
актуальні питання запобігання корупції; кримінальне процесуальне право;
Сфера наукових інтересів:
методика розслідування окремих видів злочинів
В інституті працює:
з 2012 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме
 

Гулівата Інна Олександрівна
кандидат педагогічних наук, доцент
Освіта:
Вінницький державний педагогічний інститут, 1997 р.
Посада:
доцент
Дисципліни, які викладає:
логіка, вища та прикладна математика, математичний аналіз
Сфера наукових інтересів:
методика викладання вищої математики, методика використання інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення математики
В інституті працює:
з 2012 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме
 

Костюк Наталя Петрівна
кандидат юридичних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми першого(бакалаврського) рівня вищої освіти «Право» за спеціальністю 081 «Право»
Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2000 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: захист прав в Європейському суді, кримінальне право, міжнародний захист прав людини, нормативно-правове регулювання публічного управління, нормотворча діяльність та правозастосування
Сфера наукових інтересів: проблеми захисту прав людини 
В інституті працює: з 2008 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus

Резюме
 

Кокарча Юлія Анатоліївна
кандидат політичних наук
Освіта:
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2013 р.
Посада:
доцент
Дисципліни, які викладає:
політологія, ораторське мистецтво, філософія
Сфера наукових інтересів:
політико-правові проблеми розвитку інформаційного суспільства, політична культура та політична участь в інформаційному суспільстві, політичний вплив, політична комунікація, соціальні мережі як елемент сучасного політичного життя, історико-правові аспекти філософських концепцій
В інституті працює:
з 2018 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

Пипяк Микола Іванович
кандидат юридичних наук, доцент
Освіта: Національний університет «Одеська юридична академія», 2012 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: міжнародне приватне право; міжнародне публічне і приватне право; міжнародне публічне право; міжнародне торгово-економічне право; правознавство; актуальні питання міжнародного права та міжнародного кримінального права, правове регулювання туристичної діяльності, право Європейського союзу
В інституті працює: з 2019 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме
 

Слободиська Оксана Арнольдівна
кандидат історичних наук, доцент
Освіта: Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 1996 р.; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 1998 р.; Вінницький національний аграрний університет, 2018 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: соціологія, історія держави і права, психологія, історія психології, історія міжнародної торгівлі і економічної думки
Сфера наукових інтересів: удосконалення методики викладання історико-правових дисциплін, проблеми інтеграції у навчальний процес масових відкритих онлайн-курсів
В інституті працює: з 2008 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

Хом'яченко Світлана Іванівна
кандидат юридичних наук, доцент
Освіта: Одеський державний університет ім.І.І. Мечникова, 1992 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: сімейне право; правознавство, господарське право і процес
Сфера наукових інтересів: проблеми кримінології та шляхи їх вирішення
В інституті працює: з 2021 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме

 

Грушко Жанна Вячеславівна
кандидат юридичних наук
Освіта:
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2015 р.
Посада:
доцент
Дисципліни, які викладає:
правознавство; муніципальне право
Сфера наукових інтересів:
правові основи співробітництва територіальних громад
В інституті працює:
з 2016 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Резюме

Раімов Руслан Ікрамович
кандидат юридичних наук
Освіта:
Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», 2011 р.;
Посада:
доцент
Дисципліни, які викладає:
кримінальне право; основи правничої діяльності і професійної етики; фінансове право
Сфера наукових інтересів:
адміністративно-правове регулювання природних монополій; публічний інтерес і антикорупційні заходи
В інституті працює:
з 2023 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Резюме

Шевчук Тетяна Михайлівна
Освіта: Вінницький державний аграрний університет, 2003 р.; Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2006 р.
Посада: старший викладач
Дисципліни, які викладає: сімейне право; правознавство
Сфера наукових інтересів: правове регулювання цивільних відносин
В інституті працює: з 2015 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Резюме

 

Заходи кафедри за 2023-2024 н.р.
Заходи кафедри за 2022-2023 н.р.
Заходи кафедри за 2021-2022 н.р.

Заходи кафедри за 2020-2021 н.р.

Опитування роботодавців

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри

Освітньо-професійні програми, за якими здійснюється підготовка

Пропозиції щодо удосконалення ОП

Основне місце розташування:  м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25
(Корпус 4, 8 пов., каб. 809)
Робочий телефон: (0432)55-04-40
Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Instagram Facebook