Завідувач кафедри 

Сухоребра Тетяна Іванівна
кандидат юридичних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Право» за спеціальністю 081«Право»
Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1998 р.; Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2007 р.
Посада:
доцент, завідувач кафедри
Дисципліни, які викладає:
адміністративне право і процес; актуальні питання приватних галузей права; цивільне право
Сфера наукових інтересів:
адміністративно-правове регулювання у сфері охорони природи
В інституті працює:
з 2015 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID 
Scopus
Резюме

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Замкова Наталія Леонідівна
доктор філософських наук, професор, Заслужений працівник освіти України
Освіта:
Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, 1998 р.; Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2007 р.
Посада:
професор
Дисципліни, які викладає:
ораторське мистецтво
Сфера наукових інтересів:
проблеми політології, філософії та філології на сучасному етапі розвитку нашої країни, в процесі співпраці з іноземними партнерами
В інституті працює:
з 1999 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

Стопчак Микола Володимирович
доктор історичних наук, професор
Освіта:
Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, 1977 р.
Посада:
професор
Дисципліни, які викладає:
історія міжнародної торгівлі та торговельно-економічної думки; історія соціального забезпечення; філософія
Сфера наукових інтересів:
історія Української національної революції 1917-1921 рр.
В інституті працює:
з 1983 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

Штифурак Віра Євгенівна
доктор педагогічних наук, професор
Освіта:
Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського, 1976 р.
Посада:
професор
Дисципліни, які викладає:
психологія; психологія психологія торгівлі; спілкування та конфліктологія
Сфера наукових інтересів:
соціально-психологічні умови професійного становлення майбутніх юристів
В інституті працює:
з 2015 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

Бахновська Ірина Петрівна
кандидат юридичних наук, доцент
Освіта:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2000 р.
Посада:
доцент
Дисципліни, які викладає:
альтернативні способи вирішення спорів; правове регулювання соціального забезпечення; теорія держави і права; трудове право
Сфера наукових інтересів:
дослідження впливу основоположних принципів права на становлення громадянського суспільства та правової держави
В інституті працює:
з 2012 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus

Резюме

Бернада Євген Валерійович
кандидат юридичних наук
Освіта:
Національна академія внутрішніх справ України, 2003 р.
Посада:
доцент
Дисципліни, які викладає:
цивільне процесуальне право
Сфера наукових інтересів:
цивільно-правові наслідки недійсності правочину
В інституті працює:
з 2018 р.
Електронна пошта: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Резюме

Білоус Ірина Миколаївна
кандидат юридичних наук, доцент
Освіта:
Херсонський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ, 2003 р.
Посада:
доцент
Дисципліни, які викладає:
актуальні питання запобігання корупції; криміналістика; кримінальне процесуальне право;
Сфера наукових інтересів:
методика розслідування окремих видів злочинів
В інституті працює:
з 2012 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме
 

Костюк Наталя Петрівна
кандидат юридичних наук, гарант освітньо-професійної програми першого(бакалаврського) рівня вищої освіти «Право» за спеціальністю 081 «Право»
Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2000 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: захист прав в Європейському суді, Конституційне право, міжнародний захист прав людини, нормативно-правове регулювання публічного управління, нормотворча діяльність та правозастосування
Сфера наукових інтересів: проблеми конституційного права
В інституті працює: з 2008 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus

Резюме
 

Кокарча Юлія Анатоліївна
кандидат політичних наук
Освіта:
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2013 р.
Посада:
доцент
Дисципліни, які викладає:
політологія, правознавство, інформаційне право, історія держави і права, філософія
Сфера наукових інтересів:
політико-правові проблеми розвитку інформаційного суспільства, політична культура та політична участь в інформаційному суспільстві, політичний вплив, політична комунікація, соціальні мережі як елемент сучасного політичного життя, історико-правові аспекти філософських концепцій
В інституті працює:
з 2018 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

Пипяк Микола Іванович
кандидат юридичних наук, доцент
Освіта: Національний університет «Одеська юридична академія», 2012 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: міжнародне приватне право; міжнародне публічне і приватне право; міжнародне публічне право; міжнародне торгово-економічне право; правознавство; Право Європейського союзу
В інституті працює: з 2019 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме
 

Слободиська Оксана Арнольдівна
кандидат історичних наук, доцент
Освіта: Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 1996 р.; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 1998 р.; Вінницький національний аграрний університет, 2018 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: історія держави і права; соціологія
Сфера наукових інтересів: удосконалення методики викладання історико-правових дисциплін, проблеми інтеграції у навчальний процес масових відкритих онлайн-курсів
В інституті працює: з 2008 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

Хом'яченко Світлана Іванівна
кандидат юридичних наук, доцент
Освіта: Одеський державний університет ім.І.І. Мечникова, 1992 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: сімейне право; підприємницьке право; господарське право
Сфера наукових інтересів: проблеми кримінології та шляхи їх вирішення
В інституті працює: з 2021 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме

 

Грушко Жанна Вячеславівна
кандидат юридичних наук
Освіта:
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2015 р.
Посада:
доцент
Дисципліни, які викладає:
правознавство
Сфера наукових інтересів:
правові основи співробітництва територіальних громад
В інституті працює:
з 2016 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Резюме

Шевчук Тетяна Михайлівна
Освіта: Вінницький державний аграрний університет, 2003 р.; Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2006 р.
Посада: старший викладач
Дисципліни, які викладає: сімейне право; правознавство
Сфера наукових інтересів: правове регулювання цивільних відносин
В інституті працює: з 2015 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Резюме

Гулівата Інна Олександрівна
кандидат педагогічних наук, доцент
Освіта:
Вінницький державний педагогічний інститут, 1997 р.
Посада:
доцент
Дисципліни, які викладає:
логіка, вища та прикладна математика, математичний аналіз
Сфера наукових інтересів:
методика викладання вищої математики, методика використання інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення математики
В інституті працює:
з 2012 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме
 

 

Заходи кафедри за 2022-2023 н.р.
Заходи кафедри за 2021-2022 н.р.

Заходи кафедри за 2020-2021 н.р.

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри

Основне місце розташування:  м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25
(Корпус 4, 8 пов., каб. 809)
Робочий телефон: (0432)55-04-40
Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Instagram Facebook