Навчально-методичний відділ інституту розпочав свою діяльність з 1 грудня 2006 року. Його створення було обумовлене необхідністю подальшого розвитку і вдосконалення навчально-методичної роботи. Навчально-методичний відділ є самостійним структурним підрозділом інституту, який підпорядковується директору інституту та заступнику директора з навчально-методичної роботи. Навчально-методичний відділ здійснює свою діяльність у відповідності до Положення про інститут, керується законами України, постановами, рішеннями та іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, ухвалами вченої та методичної рад університету, наказами ректора, наказами та розпорядженнями директора, ухвалами вченої та методичної рад інституту, освітньо-професійними програмами, навчальними планами, та Положенням про навчально-методичний відділ.

Завдання відділу полягає в: організації навчально-методичної роботи в напрямку вдосконалення багатоступеневої системи навчання згідно з освітньо-професійними та робочими програмами; плануванні видання навчально-методичних матеріалів та документів, нормативно-методичної літератури, підручників, навчальних посібників, опорних конспектів, методичних рекомендацій тощо; моніторингу забезпеченості освітніх компонент матеріалами та документами. Навчально-методичний відділ надає консультативну допомогу кафедрам, факультетам та науково-педагогічним працівникам з питань впровадження в освітній процес новітніх технологій навчання, плануванні та організації методичної роботи.

Контролює формування і оновлення навчально-методичних матеріалів освітніх компонент на кафедрах. Здійснює планування та організацію роботи щодо підвищення кваліфікації/стажування науково-педагогічних працівників із урахуванням їх наукових інтересів і профілю навчально-методичної роботи та контролює виконання плану підвищення кваліфікації/стажування науково-педагогічних працівників інституту у відповідності з вимогами Міністерства освіти і науки України. Узагальнює результати методичної роботи факультетів, кафедр, науково-педагогічних працівників та подає пропозиції директору, заступнику директора з навчально-методичної роботи. Організовує та проводить методичні семінари, засідання круглих столів, вебінарів, майстер класів тощо.

Координує та бере участь у діяльності методичної ради інституту, реалізовує і контролює виконання її рішень. Здійснює моніторинг діяльності Школи педагогічної майстерності.

Шевчук Тетяна Михайлівна
Начальник відділу
 
Освіта: Вінницький державний аграрний університет, 2003р., Київський відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2006р.
Посада: начальник відділу.
В інституті працює: з 2015 р.
Напрямок роботи: розробка розпорядчих і організаційних документів стосовно організації навчально-методичної роботи; моніторинг нормативних документів з питань вищої освіти; визначення основних напрямів методичної роботи та взаємодія з методичними комісіями кафедр і факультетів; підготовка та проведення засідань методичної ради ВТЕІ ДТЕУ, моніторинг реалізації її ухвал; підготовка інформації до засідань директорату, питань до розгляду на вченій, методичній радах ВТЕІ ДТЕУ відповідно до їх планів роботи; організація роботи Школи педагогічної майстерності; планування та моніторинг виконання організації підготовки та експертизи рукописів навчально-методичних матеріалів освітніх компонент; забезпечення належного функціонування системи управління якістю відділу; інформування науково-педагогічних працівників щодо сучасних технологій навчання та організація запровадження їх в освітній процес; забезпечення реалізації державної політики з питань акредитації освітньої діяльності; організація експертизи та внутрішнього рецензування рукописів підручників, навчальних посібників, робочих програм освітніх компонент, атестаційних екзаменів та практик, які подаються на затвердження вченій раді ВТЕІ ДТЕУ.
Кафедра: права.
Дисципліни, які викладає: Цивільне право, правознавство.

 Козловська Світлана Станіславівна
 Методист відділу 
Освіта:
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2003 р., Вінницький торговельно-економічний інститут, 2020 р.
Посада:
методист відділу.
В інституті працює:
з 2018 р.
Напрямок роботи:
надання консультацій щодо створення навчально-методичних матеріалів освітніх компонент та документів для забезпечення освітньої діяльності; моніторинг навчально-методичного забезпечення освітнього процесу для здобувачів освітніх ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, моніторинг виконання зведеного плану навчально-методичних видань, графіку проведення відкритих занять, лекцій, майстер-класів, семінарів, тренінгів за участю фахівців-практиків, ведення діловодства відповідно до номенклатури справ відділу, розробка методичних рекомендацій щодо створення різних видів навчально-методичних матеріалів (пам’яток, інструкцій, положень тощо), підготовка інформації до засідань директорату; формування звіту про навчально-методичну роботу відділу, облік руху навчально-методичних розробок науково-педагогічних працівників інституту.
 Шевчук Лариса Михайлівна
 Методист відділу 
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 1992 р., Київський національний торговельно-економічний університет, 2003 р.
Посада: методист відділу.
В інституті працює: з 1999 р.
Напрямок роботи: надання консультацій щодо створення навчально-методичних матеріалів освітніх компонент та документів для забезпечення освітньої діяльності; подання на затвердження та контроль виконання заходів із забезпечення якості освітнього процесу: плану відкритих занять, перспективного і щорічного тематичного планів видання підручників та навчальних посібників, зведеного плану видання навчально-методичних матеріалів (на основі моніторингу навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, за результатами підвищення кваліфікації, заявок від кафедр); організація експертизи та внутрішнього рецензування рукописів підручників, навчальних посібників, робочих програм освітніх компонент, атестаційних екзаменів та практик, які подаються на затвердження вченій раді ВТЕІ ДТЕУ; підготовка інформації до засідань директорату, питань до розгляду на вченій, методичній радах ВТЕІ ДТЕУ відповідно до їх планів роботи; розробка методичних рекомендацій щодо створення різних видів навчально-методичних матеріалів (пам’яток, інструкцій); здійснення організаційно-консультативної допомоги щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; інформування науково-педагогічних працівників щодо сучасних технологій навчання та організацію запровадження їх в освітній процес; формування планів й організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВТЕІ ДТЕУ, інших закладів вищої освіти на базі ВТЕІ ДТЕУ, ведення й постійне оновлення відповідної бази; взаємодія з методичними комісіями кафедр і факультетів щодо основних напрямів методичної роботи; ведення діловодства відповідно до номенклатури справ відділу; формування звіту про навчально-методичну роботу відділу.
Основне місце розташування: Корпус 1, каб. 36-а 
Робочий телефон: (0432)55-04-13
Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.