Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету є лідером серед Вінницьких ЗВО за рейтингом популярності та авторитетності за результатами середнього балу ЗНО серед зарахованих вступників у 2015 році. Свою історію відлічує з 1968 року.

Інститут здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Облік і оподаткування
 • Економіка
 • Інформаційні системи та технології
 • Міжнародні економічні відносини
 • Туризм
 • Готельно-ресторанна справа
 • Право
 • Менеджмент
 • Публічне управління та адміністрування
 • Маркетинг
 • Харчові технології
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Соціальне забезпечення
 • Філологія

за освітніми ступенями молодший бакалавр, бакалавр та магістр. Форми навчання денна, заочна та заочна зі скороченим терміном для випускників коледжів та технікумів.
Викладання здійснюють кваліфіково-педагогічні кадри, 85% яких мають вчені звання та ступені. Підготовку фахівців забезпечують три факультети, яким підпорядковано 11 відповідних кафедр.
В інституті працюють підготовчі курси до зовнішнього незалежного оцінювання з математики, географії, іноземної мови, української мови та літератури, історії України.
Інститут постійно розвиває та вдосконалює матеріально-технічну базу. Забезпечено доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до навчальних приміщень, будівель та іншої інфраструктури, адже усі навчальні корпуси обладнані пандусами, а також навчальний корпус №4 - ліфтом. Найпотужніша бібліотека економічного напряму регіону обладнана системою електронного пошуку інформації за допомогою електронного каталогу. Також для студентів створено сприятливі соціально-побутові умови.

Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету - навчальний заклад для тих, хто прагне отримати освіту найкращої якості.