Завідувач кафедри 

Махначова Наталя Михайлівна
кандидат економічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Публічне управління та адміністрування»
Освіта: Київський національний університет внутрішніх справ, 2008 р.; Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2009 р.
Посада: доцент, завідувач кафедри
Дисципліни, які викладає: демократія: від теорії до практики, публічне управління та адміністрування, стратегія сталого розвитку, державна служба
Сфера наукових інтересів: демократичні засади взаємодії громадянського суспільства з органами публічної влади; сталий розвиток громад
В інституті працює: з 2014 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме


ПРОФЕСОРСЬКО–ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

Корж Наталія Володимирівна
доктор економічних наук, професор
Освіта: Київський державний торговельно-економічний інститут, 1996 р.
Посада: професор
Дисципліни, які викладає: управління інноваціями, ризик-менеджмент, обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків, корпоративне управління
Сфера наукових інтересів: розвиток корпоративного капіталу та його складових (фізичного, фінансового, трудового)
В інституті працює: з 2001 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме

 

Бабчинська Олена Іванівна
доктор економічних наук, доцент
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, 1995 р.; Київський торговельно-економічний університет, 1998 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: управління змінами, методологія і організація наукових досліджень, менеджмент, самоменеджмент
Сфера наукових інтересів: особливості управління розвитком персоналу сучасних підприємств
В інституті працює: з 1998 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме

 

Заюков Іван Вікторович
доктор економічних наук, доцент
Освіта: Вінницький національний технічний університет, 2003 р.
Посада:
доцент
Дисципліни, які викладає:
зовнішньоекономічна діяльність підприємства, бізнес-адміністрування в публічній сфері, управління програмами та проєктами у соціальній сфері, теорія організації
Сфера наукових інтересів:
корпоративне управління, демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика, людський розвиток, охорона праці
В інституті працює:
з 2021 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме

 

Бондарчук Людмила Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти «Менеджмент»
Освіта: Полтавський кооперативний інститут, 1998 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: менеджмент, управління комунікаціями, стратегічне управління підприємством, організація праці менеджера, комунікативний менеджмент
Сфера наукових інтересів: особливості управління підприємством у системі підвищення організаційно-економічної ефективності господарської діяльності, організація праці менеджера в сучасних умовах
В інституті працює: з 2005 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме

 

Іванченко Галина Валеріївна
кандидат економічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Менеджмент організацій»
Освіта: Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2004 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: управління персоналом, стратегічне управління та професійний розвиток в публічних організаціях, стартап менеджмент, HR-менеджмент, демократія: від теорії до практики
Сфера наукових інтересів: формування системи управління таланами на підприємстві
В інституті працює: з 2004 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Ковтун Едуард Олександрович
кандидат економічних наук, доцент
Освіта: Вінницький державний сільськогосподарський інститут, 1993 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: міжнародний менеджмент, організація зовнішньоторговельних операцій, менеджмент соціального забезпечення
Сфера наукових інтересів: глобалізація міжнародного бізнесу та його основні організаційно-правові форми
В інституті працює: з 2001 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Лозовський Олександр Миколайович
кандидат економічних наук, доцент
Освіта: Київський торговельно-економічний інститут, 1983 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: менеджмент, операційний менеджмент
Сфера наукових інтересів: дослідження актуальних аспектів менеджменту підприємств в сучасних умовах господарювання
В інституті працює: з 2001 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Мережко Володимир Миколайович
кандидат економічних наук, заслужений економіст України
Освіта: Київський національний торговельно-економічний інститут, 2003 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: регіональна політика держави, управління соціально-економічним розвитком
Сфера наукових інтересів: регіональний розвиток, соціально-економічний розвиток територіальних громад, розвиток промислового сектору, інвестиційна діяльність, транскордонне та міжнародне співробітництво
В інституті працює: з 2022 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Ніколіна Ірина Іванівна
кандидат наук з державного управління, доцент, гарант освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Публічне правління та адміністрування»
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2004 р.; Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2006 р.; Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2018 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: розвиток цифрового суспільства, глобальне врядування, децентралізація влади, теорія та історія публічного управління, методологія досліджень в цифровому багаторівневому врядуванні
Сфера наукових інтересів: цифрова трансформація, цифровізація публічного управління та адміністрування, системний аналіз та моделювання в публічному управлінні
В інституті працює: з 2012 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме

 

Семенюк Ірина Юріївна
кандидат економічних наук, гарант освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Освіта: Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2009 р.
Посада:
доцент
Дисципліни, які викладає:
ЗЕД підприємства, адміністративні послуги, державні політики, програми і проєкти в багаторівневому управлінні, дизайн мислення в менеджменті, основи грантрайтингу та управління проєктами
Сфера наукових інтересів:
стратегія інтернаціоналізації суб’єктів господарювання в умовах формування демократичних засад публічної політики в Україні
В інституті працює:
з 2014 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Шевчук Руслан Богданович
кандидат наук з державного управління
Освіта: Омське вище загальновійськове командне двічі червонопрапорне училище ім. М.Фрунзе, 1990 р., Академія Збройних сил України, 1996 р., Харківський регіональний інститут, Академії державного управління при Президентові України, 2010 р., Національний університет цивільного захисту України, 2020 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: розвиток цифрового суспільства, публічні комунікації
Сфера наукових інтересів:
дослідження економічного механізму державного регулювання забезпечення безпеки
В інституті працює:
з 2021 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Горшков Максим Анатолійович
Освіта:Вінницький державний технічний університет, 2002 р.
Посада: старший викладач
Дисципліни, які викладає: операційний менеджмент, стратегічне управління підприємством, менеджмент, контролінг
Сфера наукових інтересів: інвестиції в агропромисловий комплекс України
В інституті працює: з 2004 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Заходи кафедри за 2022-2023 н.р.
Заходи кафедри за 2021-2022 н.р.

Заходи кафедри за 2020-2021 н.р.

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри

Основне місце розташування: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25 
Робочий телефон: (0432) 55-04-37
Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Instagram Facebook