Для обдарованих, ініціативних та цілеспрямованих здобувачів вищої освіти в інституті з 2006 року діє Студентське наукове товариство «ВАТРА» (надалі – СНТ «ВАТРА»).

Наукове товариство створено з метою всебічного сприяння пошуковій, дослідницькій та науковій діяльності здобувачів вищої освіти; створенню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу; формуванню особистості молодого вченого, фахівця високої кваліфікації нового покоління.

Студентське наукове товариство дає можливість:

  • навчитися грамотно формулювати наукову думку;
  • успішно виступати перед аудиторією;
  • правильно характеризувати науковий матеріал;
  • брати участь у численних наукових заходах;
  • друкувати свої статті та тези доповідей у збірнику наукових праць «Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА»;
  • отримати можливість спілкування з фахівцями-практиками;
  • познайомитись з однодумцями з різних факультетів та інших ЗВО.

Члени СНТ «ВАТРА» беруть активну участь в організації науково-практичних конференцій, круглих столів, конкурсів, олімпіад, семінарів, майстер – класів.

СНТ «ВАТРА» є динамічним утворенням, що інтенсивно розвивається. Члени товариства активно співпрацюють з науковими товариствами інших ЗВО, громадськими та молодіжними організаціями.

РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА ДЛЯ ВСТУПУ В СНТ "ВАТРА"

План роботи студентського наукового товариства «ВАТРА» на 2022-2023 н.р.
Положення про студентське наукове товариство «ВАТРА» 
Публікації у Віснику студентського наукового товариства «ВАТРА»