Завідувач кафедри 

Хачатрян Валентина Валентинівна
Освіта:
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2003 р.
Посада: доцент, завідувач кафедри
Наукові ступені і звання: доктор економічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає: антикризове управління підприємством, євроінтеграція, управління конкурентоспроможністю підприємства, економічна діагностика, управління ризиками підприємства
Сфера наукових інтересів: управління підприємницьким потенціалом в умовах глобалізації та євроінтеграції
В інституті працює: з 2003 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID  
Scopus
Резюме

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

Ткачук Ольга Михайлівна
Освіта: Київський національний торговельно-економічний інститут, 1984 р.
Посада: професор
Наукові ступені і звання: доктор економічних наук, професор
Дисципліни, які викладає: просторова економіка, світовий ринок товарів та послуг, методологія і організація наукових досліджень, експертиза в міжнародній торгівлі
Сфера наукових інтересів: дослідження особливостей створення та розвитку бізнесу, просторових аспектів утворення нових територіально-виробничих форм господарювання, методології проведення наукового дослідження
В інституті працює: з 1978 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

Богацька Наталія Миколаївна
Освіта:
Київський державний торговельно-економічний інститут, 2000 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат економічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає:
економіка підприємства, економіка і фінанси підприємства, політика зайнятості та ринок праці, моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства
Сфера наукових інтересів:
дослідження ресурсного потенціалу підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції та глобалізації
В інституті працює:
з 2003 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Гарбар Віктор Анатолійович
Освіта:
Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1986 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат економічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає:
економіка і фінанси підприємства, потенціал та розвиток підприємства, економічна політика держави
Сфера наукових інтересів:
фінансове забезпечення діяльності підприємства, державна регуляторна політика.
В інституті працює:
з 2001 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме
 

Давидюк Людмила Петрівна
Освіта: Київський національний торговельно-економічний університет, 2001 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат економічних наук
Дисципліни, які викладає:
міжнародні стратегії економічного розвитку, міжнародний бізнес, міжнародна економічна діяльність України, моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства, міжнародна мікро- макроекономіка
Сфера наукових інтересів:
дослідження особливостей міжнародної міграції робочої сили в умовах глобалізації та участь України в цих процесах, вивчення та імплементація міжнародного досвіду
В інституті працює:
з 2001 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Кульганік Оксана Михайлівна
Освіта: Вінницький державний аграрний університет, 2005 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат економічних наук
Дисципліни, які викладає:
міжнародна економіка, торговельне підприємництво, планування діяльності підприємства, міжнародні торговельно-економічні організації, європейська інтеграція
Сфера наукових інтересів:
особливості просторового розвитку в умовах євроінтеграції, функціонування міжнародних організацій, стартап бізнес ідеї, аналіз бізнес процесів підприємства
В інституті працює:
з 2008 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Мельничук Оксана Павлівна
Освіта:
Львівський торговельно-економічний інститут Укоопспілки, 1993 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат економічних наук
Дисципліни, які викладає:
стратегія підприємства, міжнародна торгівля, теорія міжнародних відносин, реінжиніринг бізнес-процесів в міжнародній торгівлі, стратегічне планування
Сфера наукових інтересів:
сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку світового господарства
В інституті працює:
з 2012 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Недбалюк Олександр Петрович
Освіта:
Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва, 1984 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат економічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає:
державне регулювання економіки, соціальне підприємництво, біржова торгівля, економічні основи соціального забезпечення, економіка і фінанси підприємства
Сфера наукових інтересів:
методика розробки програм регіонального та територіального розвитку в Україні на основі зарубіжного досвіду
В інституті працює:
з 2007 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Осіпова Лариса Василівна
Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1989 р.
Посада:
доцент
Наукові ступінь і наукове звання:
кандидат економічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає:
макроекономіка, економічна теорія
Сфера наукових інтересів:
проблеми інтеграції України у світове господарство
В інституті працює:
з 1998 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме
 

Павлюк Тетяна Іванівна
Освіта:
Вінницький національний аграрний університет, 2001 р.
Посада:
доцент
Науковий ступінь і звання:
кандидат економічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає:
макроекономіка, економічна теорія, теорія та практика соціального забезпечення
Сфера наукових інтересів:
ринок праці, особливості його формування та соціальний захист населення
В інституті працює:
з 2009 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме
 

Супрун Світлана Дмитрівна
Освіта:
Київський державний торговельно-економічний університет, 1996 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат економічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає:
економіка підприємства, економіка і фінанси підприємства, оцінка майна підприємства, інноваційний розвиток підприємства, економіка торгівлі
Сфера наукових інтересів:
дослідження сучасного стану управління ефективністю діяльності підприємств, а також наукового обґрунтування потенціалу розвитку вітчизняних підприємств на основі вартісної оцінки
В інституті працює:
з 1998 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме
 

Юрчик Ірина Борисівна
Освіта:
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2004 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат економічних наук
Дисципліни, які викладає:
політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, економічна теорія
Сфера наукових інтересів:
інституційні особливості функціонування ринку праці
В інституті працює:
з 2004 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме
 

Якушевська Оксана Володимирівна
Освіта:
Київський національний торговельно-економічний університет, 2002 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат економічних наук
Дисципліни, які викладає:
економіка праці та соціально-трудові відносини
Сфера наукових інтересів:
управління соціально-демографічним розвитком, соціально-економічна політика держави
В інституті працює:
з 2010 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Менчинська Олена Миколаївна
Освіта:
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2003 р.
Посада:
асистент
Наукові ступені і звання:
кандидат економічних наук
Дисципліни, які викладає:
міжнародні економічні відносини, бізнес-планування, бізнес-технології, бізнес-інжиніринг, міжнародна безпека
Сфера наукових інтересів:
управління бізнес-процесами, міжнародна фрагментація виробництва та транскордонне співробітництво
В інституті працює:
з 2018 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

Стратійчук Вікторія Миколаївна
Освіта:
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2017 р.
Посада:
асистент
Дисципліни, які викладає:
економіка і фінанси підприємства, макроекономічна політика, соціальні стандарти держав Європейського Союзу, соціальна робота в громаді
Сфера наукових інтересів:
дослідження особливостей стратегічного управління підприємством в сучасних умовах господарювання
В інституті працює:
з 2015 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри

Опитування роботодавців

Основне місце розташування: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25 
Робочий телефон: (0432) 55-04-38
Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Instagram Facebook