Вибори ректора ДТЕУ 2022
Установчі документи

Ліцензія на впровадження освітньої діяльності
Сертифікати про акредитацію спеціальностей / освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію (за наявності)
Діючі положення 
Правила прийому у 2023 році
Правила внутрішнього розпорядку 
Інструкція з діловодства 
Програма розвитку відокремленого структурного підрозділу Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ /на період до 2027 року/

Освітньо-професійні програми

Проєкти освітніх програм, що будуть реалізовуватись в закладі освіти у 2024 р.

Мова (мови) освітнього процесу

Система управління якістю

Інформація про структуру керівних органів

Акредитація освітніх програм

Кошторис

Фінансові звіти про діяльність закладу вищої освіти
Звіт про використання та надходження коштів
Інформація щодо проведення публічних закупівель
Розмір плати за навчання та за надання додаткових послуг на 2023-2024 н.р.
Реквізити

Кадрова документація

Вибори директора

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Фактична кількість осіб, які навчаються

Профіль в Google Scholar

Репозиторій кваліфікаційних робіт