5 листопада 2021 року у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ відбулася VI студентська наукова конференція «Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку вітчизняної системи контролю, аудиту та аналізу».
Організовано конференцію кафедрою обліку та оподаткування ВТЕІ КНТЕУ, в якій взяли участь кафедри фінансів, іноземної мови та перекладу, маркетингу та реклами. Понад 100 здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» та ОС «магістр» спеціальностей «Облік і оподаткування», «Маркетинг», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Філологія» долучилися до роботи конференції. Учасники надіслали свої тези доповідей відповідно до тематики заходу. Безпосередньо в конференції взяли участь 50 осіб.
Під час конференції обговорили актуальні проблеми розвитку теоретичних та практичних аспектів обліково-аналітичного забезпечення системи прийняття управлінських рішень, надано рекомендації щодо розв’язання існуючих проблем господарюючих суб’єктів.