22 вересня 2021 року гарантом освітньої програми «Право» доц. Н.П. Костюк було проведено правовий Workshop «Правові засади академічної доброчесності та протидії академічному плагіату» для здобувачів вищої освіти спеціальності «Право» Було запропоновано для розгляду нормативно-правове забезпечення впровадження принципів академічної доброчесності у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ. Гостру дискусію викликали важливі теми, що турбують академічну спільноту, а саме: запобігання та виявлення академічного плагіату, академічна доброчесність та авторське право. Також учасники Workshop говорили про те, як дотримання доброчесності впливає на якість освіти, про важливість дотримання академічної доброчесності як науково-педагогічним персоналом, так і здобувачами вищої освіти, про необхідність формування культури дотримання академічної доброчесності у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ. Питання доброчесності вирізняються актуальністю в ході підготовки до нового навчального семестру, участі в студентських наукових конференціях, написанні курсових робіт здобувачів спеціальності «Право».

В ході сесії було акцентовано увагу на понятті академічної доброчесності, цілях та результатах доброчесного навчання! Змодельовано різні варіанти поведінки здобувачів у конкретних ситуаціях, переглянуто навчальні відеоматеріали. До перегляду та обговорення жваво долучилися здобувачі гр. ПР-43д, ПР-21м.д. викладачі кафедри доц. І.П. Бахновська, доц. В.М.Панькевич. Дякуємо усім за відповідальне ставлення до формування власного успіху!