4 листопада 2021 року у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ відбулась VІ студентська вузівська наукова конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в управлінні підприємством», яку щороку проводить кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем.
Цьогоріч конференція значно розширила проблематику досліджень та працювала за такими тематичними напрямами:
1. Моделювання, прогнозування та аналіз бізнес-процесів підприємства.
2. Застосування цифрових технологій в управлінні.
3. Технології проєктування та аналізу програмного забезпечення.
4. Сучасний менеджмент: тенденції, проблематика та перспективи розвитку.
5. Особливості зовнішньоторговельних операцій в умовах глобалізації міжнародного ринку.
6. Сучасні проблеми міжнародного та соціального підприємництва.
7. Стратегічні перспективи готельно-ресторанного бізнесу в Україні: досвід, проблеми та інновації.

На пленарному засіданні конференції були заслухані та обговорені доповіді здобувачів вищої освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» освітньої програми «Інформаційні технології у бізнесі» та 051 «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика» ОС «бакалавр» та «молодший бакалавр». Найбільш цікавими визнані доповіді «Управління командою проєкту» (Северенчук Анна, група ІСТ-41д) та «Переваги та недоліки використання технологій BankID, MobileID та SmartID» (Слободяник Анна, група ЕК-31д).
На захід були запрошені менеджери із залучення талантів ІТ-компанії Winstars Technology LLC Андрій Дзісь та Анна Климчук, які презентували студентам програму стажування у галузі Date Science у R&D Center Winstar Technology, яка стартує 22 листопада 2021 року та триватиме близько трьох місяців. Запропонована програма стажування складається з 5 етапів:
1) відбір кандидатів на основі тестового завдання;
2) співбесіда з HR-менеджером та технічним експертом;
3) дистанційна самоосвіта;
4) виконання практичного завдання під час проходження практики;
5) підсумкове оцінювання результатів практичного завдання, soft skills та рівня знань з предмету у форматі конкурсу.
Цікаво відмітити, що презентація програми стажування відбулася у Міжнародний день проєктного менеджера, який щороку у світі відзначається у перший четвер листопада. Дякуємо компанії Winstars Technology LLC за залучення молоді до таких цікавих проєктів та відкриття нових можливостей!