Навчатися у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ, спілкуватися з практиками, отримувати нові досвід, знання та враження – це не фантазія, а реальність, яка стала частиною життя студентства – учасників засідань Бізнес-школи ВТЕІ КНТЕУ та новим кроком до професійного успіху в складних умовах фізичного дистанціювання!!! Онлайн-навчання дає безмежні можливості! Учасники Бізнес-школи ВТЕІ КНТЕУ також використовують карантин для прориву в освітньому процесі.
Для сприяння академічній доброчесності та підвищення якості освіти викладачі та здобувачі вищої освіти – члени Бізнес-школи ВТЕІ КНТЕУ брали участь у роботі круглого столу «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти», який проходив 29 квітня 2021 року в межах проєкту Academic IQ, за підтримки Американських Рад з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS.

Учасниками дискусій стали:
-Представники Міністерства освіти і науки України,
-Гришина Юлія – голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій,
-Квіт Сергій– голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,
-Назаров Іван– заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,
-Горбачов Сергій – освітній омбудсмен,
-Представники вітчизняних ЗВО: Адаменко Володимир – заступник декана Радіотехнічного факультету, НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Геруш Ігор – проректор з науково-педагогічної роботи, Буковинський державний медичний університет, Мельниченко Анатолій – проректор з навчальної роботи, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Пантелеймонов Антон – проректор з науково-педагогічної роботи, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Сорока Валерій – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, Національний університет водного господарства та природокористування,
-близько 270 слухачів, що долучилися на онлайн платформі.
Учасники круглого столу ознайомилися з практичними кейсами розроблення та впровадження університетських політик академічної доброчесності в Україні, дізналися як налагоджується процес комунікації зі студентами та викладачами, які необхідні ресурси для забезпечення академічної доброчесності використовуються різними закладами вищої освіти, як здійснюється моніторинг за дотриманням академічної доброчесності.
Важливою для учасників Бізнес-школи ВТЕІ КНТЕУ була інформація про зміни в нормативно-правовій базі з академічної доброчесності, про практичне впровадження практик відповідальності за порушення академічної доброчесності, представлення та обговорення проєкту Закону «Про академічну доброчесність».
Гостру дискусію викликали питання де межа між морально-етичною та організаційно-управлінською складовими академічної доброчесності, та як відійти від формалізму академічної доброчесності, а перейти до практичної реалізації всіх її принципів. Обговоривши управлінські практики академічної доброчесності та забезпечення якості освіти учасники круглого столу спільно пропонували шляхи подолання викликів ЗВО щодо формування та дотримання принципів академічної доброчесності в освітньому середовищі.
Щиро дякуємо організаторам круглого столу – Американським Радам з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS, учасникам проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти», представникам Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за можливість брати участь у заході, обмін цінним досвідом практичної реалізації принципів академічної доброчесності.
Слухачі Бізнес-школи Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ скористалися новими можливостями, щоб отримати досвід та підвищити професійний рівень!