16 лютого 2022 року відбулось засідання робочих груп з розроблення освітніх програм (ОП) «Менеджмент» (молодший бакалавр), «Менеджмент організацій» (бакалавр, магістр), «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (бакалавр).
За участі керівників провідних підприємств Вінниччини, науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту та адміністрування, студентів та випускників галузі знань 07 «Управління та адміністрування», відбулося обговорення проєктів ОП.
Гаранти освітніх програм проф. Вікторія Боковець, доц. Галина Іванченко, доц. Ірина Семенюк та доц. Людмила Бондарчук представили проєкти ОП. На засіданні було ґрунтовно обговорено структурно-логічні схеми навчального процесу по зазначених освітніх програмах.


Як роботодавці, так і студенти відмітили сильною стороною ОП наявність достатньої кількості кредитів ЄКТС з іноземних мов, як необхідної компетенції сучасного управлінця. Також було відзначено важливість впровадження дисципліни, пов’язаної з прийняттям управлінських рішень на ОП «Менеджмент організацій» (ОС «бакалавр»).
Усі учасники підтримали традицію залучення практиків до проведення майстер-класів, семінарів, а також до рецензування робочих програм навчальних дисциплін, що вивчаються на ОП усіх рівнів. Участь в обговоренні проєктів освітніх програм взяли:
Євгенія Поплавська – директор Подільського регіонального страхового центру ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія»;
Людмила Трофимчук – директор ПП «Едельвейс і К»
Людмила Лозовська – заступник директора ТОВ «Регіна ЛТД»;
Іван Дученко – заступник директора з розподілу електричної енергії «Вінницькі центральні електричні мережі»;
Микола Семенюк – начальник відділу продажів ТОВ «АНІКС 2020»;
Сергій Злотницький – фізична особа-підприємець «INSIDE» з виготовлення меблів;
Наталя Махначова – к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування;
Вікторія Боковець – д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та адміністрування, гарант ОП «Менеджмент організацій» ОС «магістр»;
Галина Іванченко – к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, гарант ОП «Менеджмент організацій» ОС «бакалавр»;
Ірина Семенюк – к.е.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, гарант ОП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» ОС «бакалавр»;
Людмила Бондарчук – к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, гарант ОП «Менеджмент» ОС «молодший бакалавр»;
Наталія Корж – д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та адміністрування;
Іван Заюков - д.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування;
Олена Бабчинська - д.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування;
Олександр Лозовський - к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування;
Максим Горшков – старший викладач кафедри менеджменту та адміністрування;
здобувачі вищої освіти: Анастасія Гребень (ОС «молодший бакалавр» ОП «Менеджмент»), Вадим Карпенко (ОС «бакалавр» ОП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»), Тетяна Корнійчук (ОС «бакалавр» ОП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»), Віта Бондар (ОС «магістр» ОП «Менеджмент організацій») та інші;
випускники ОС «магістр» ОП «Менеджмент організацій»: Сергій Рудик, Владислав Цибульський, Дмитро Стрельчук.
Щиро дякуємо нашим стейкхолдерам за плідну співпрацю та пропозиції подальшої взаємодії в процесі реалізації освітніх програм!