8 вересня 2021 року здобувачі освітніх ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр» ОП «Менеджмент організацій», «Міжнародні економічні відносин» та науково-педагогічні працівники Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ брали участь у Фінальній конференції проєкту «JOURNEY» – «Спільні зусилля з об’єднання мереж підприємницької молоді із сільської місцевості». Основною метою проєкту є зниження рівня безробіття та сприяння розвитку підприємницького потенціалу сільської молоді в країнах Східного партнерства (Грузії, України та Азербайджану).
Науково-педагогічні працівники Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ активно долучилися до проєкту «JOURNEY», зокрема Галина Іванченко, к.е.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування була менторкою проєкту «JOURNEY» та брала участь у проведенні тренінгів для молоді.
Олена Менчинська, к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних відносин Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ в ході доповіді виокремила основні пропозиції та рекомендації, що були напрацьовані комітетом стейкґолдерів проєкту «JOURNEY», а також перспективи поглиблення співпраці сільської молоді з органами місцевого самоврядування.