Навчальний відділ здійснює роботу в межах наданих повноважень, визначених Положенням про Навчальний відділ та відповідно до вимог системи управління якістю ВТЕІ ДТЕУ.
Діяльність Навчального відділу регламентується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом Іституту, діючими положеннями, Правилами внутрішнього розпорядку, постановами вченої ради ДТЕУ, постановами вченої ради ВТЕІ ДТЕУ, планом роботи Навчального відділу на рік.

Основні завдання та функції навчального відділу:

  • на основі чинних стандартів вищої освіти вдосконалює форму та зміст навчальних планів щодо відповідності їх освітньо-професійним програмам підготовки фахівців, розробляє навчальні плани відповідно до вимог стандартів вищої освіти;
  • розробляє графіки освітнього процесу, розклади навчальних занять, заліково-екзаменаційних сесій.
  • організовує, координує та проводить систематичний контроль діяльності деканатів і випускових кафедр щодо виконання графіків освітнього процесу всіх форм навчання;
  • забезпечує організацію системи оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти та аналіз її показників;
  • планує, організовує та забезпечує підготовку, проведення атестації здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями, проводить аналіз її результатів;
  • організовує збір та обробку інформації для виготовлення додатків до дипломів про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT), формує загальне замовлення на виготовлення дипломів і додатків до дипломів випускників ВТЕІ ДТЕУ;
  • розраховує обсяги навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедр інституту на навчальний рік;
  • розробляє пропозиції щодо вдосконалення програмного забезпечення навчального відділу з урахуванням сучасних методичних та технічних вимог організації освітнього процесу;
  • здійснює оперативний облік контингенту здобувачів вищої освіти усіх форм навчання інституту.

Начальник відділу
Слободиська Оксана Арнольдівна
 

Освіта:
Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 1996 р.; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 1998 р.; Вінницький національний аграрний університет, 2018 р.
Посада:
начальник відділу
Наукові ступені і звання:
кандидат історичних наук, доцент
В інституті працює:
з 2008 р.
Напрямок роботи:
займається організацією навчального процесу в інституті на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців згідно із затвердженими навчальними планами відповідно до державних стандартів освіти; здійснює загальне керівництво статистичною обробкою інформації, яка надходить до навчального відділу; надає консультативну допомогу професорсько-викладацькому складу та підрозділам інституту з питань організації навчального процесу; спрямовує роботу з організації аудиторних занять; бере участь у контролі якості проведення аудиторної роботи кафедрами та окремими викладачами; контролює організацію навчальної, виробничої та переддипломної практики здобувачів вищої освіти, аналізує її ефективність та звітність; контролює виконання рішень вченої ради та наказів стосовно організації навчальної роботи в інституті.
Кафедра:
права
Дисципліни, які викладає:
«Історія держави і права», «Соціологія».

 

Осаволюк Леся Вікторівна 

Освіта: Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 2009 р.
Посада:
заступник начальника навчального відділу
В інституті працює:
з 2002 р.
Напрямок роботи:
контролює відповідність робочих навчальних планів освітньо-професійним програмам та відповідності розкладів занять і екзаменів робочим навчальним планам; координує роботу факультетів із формування пакету документів на виготовлення та отримання дипломів про вищу освіту; здійснює оперативний контроль навчальної та трудової дисципліни здобувачів вищої освіти і викладачів інституту.

Марченко Юлія Василівна 

Освіта: Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2015 р.
Посада: фахівець
В інституті працює: з 2011 р.
Напрямок роботи: контроль обліку контингенту здобувачів вищої освіти; забезпечення відповідної звітності факультетів із формування пакету документів на виготовлення студентських квитків для здобувачів вищої освіти денної форми навчання; здійснення обробки персональних даних, своєчасне внесення в ЄДЕБО.

 

Пужихін Максим Романович  

Освіта: здобувач вищої освіти спеціальності 081 Право IІ курсу Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ
Посада: фахівець
В інституті працює: з 2022 р.
Напрямок роботи: Формування розкладів навчальних занять та заліково-екзаменаційних сесій. Розробка моделі графіків освітнього процесу на наступний рік відповідно до вимог нормативно-правових актів України, стандартів вищої освіти, навчально-методичної документації щодо організації освітнього процесу та надання пропозицій щодо їх вдосконалення. Оперативне реагування на поточні зміни в освітньому процесі. Здійснення контролю за проведенням аудиторних занять, передбачених розкладом.

Мотронюк Володимир Вадимович 

Освіта: здобувач вищої освіти спеціальності 081 Право ІІ курсу Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ
Посада: фахівець
В інституті працює: з 2022 р.
Напрямок роботи: Формування розкладів навчальних занять та заліково-екзаменаційних сесій. Розробка моделі графіків освітнього процесу на наступний рік відповідно до вимог нормативно-правових актів України, стандартів вищої освіти, навчально-методичної документації щодо організації освітнього процесу та надання пропозицій щодо їх вдосконалення. Оперативне реагування на поточні зміни в освітньому процесі. Здійснення контролю за проведенням аудиторних занять, передбачених розкладом

Слєпа Ольга Миколаївна 

Освіта: здобувач вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування IV курсу Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ
Посада: інспектор
В інституті працює: з 2022 р.
Напрямок роботи: Оформлення розкладів навчальних занять та заліково-екзаменаційних сесій, графіків освітнього процесу та доведення їх у визначені терміни до науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти через деканати, кафедри, систему дистанційного навчання. Здійснення контролю за проведенням аудиторних занять, передбачених розкладом

Кривенька Тетяна Вікторівна  

Освіта: здобувач вищої освіти спеціальності 232 Соціальне забезпечення IІІ курсу Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ
Посада: інспектор
В інституті працює: з 2022 р.
Напрямок роботи: Формування розкладів навчальних занять та заліково-екзаменаційних сесій. Розробка моделі графіків освітнього процесу на наступний рік відповідно до вимог нормативно-правових актів України, стандартів вищої освіти, навчально-методичної документації щодо організації освітнього процесу та надання пропозицій щодо їх вдосконалення. Оперативне реагування на поточні зміни в освітньому процесі. Здійснення контролю за проведенням аудиторних занять, передбачених розкладом

Контактна інформація відділу
Основне місце розташування: Корпус 2. каб. 17
Робочий телефон: (0432)55-04-22, (0432)55-04-23
Адреса електоронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.