Код спеціальності

Найменування спеціальності

Освітня програма

Денна та заочна форми навчання

035

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

051

Економіка

Економіка підприємства

Міжнародна економіка

Економічна кібернетика

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фінансовий контроль та аудит

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Державні та муніципальні фінанси

Фінансове посередництво

073

Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент організацій

075

Маркетинг

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство та комерційна логістика

Товарознавство та експертиза в митній справі

081

Право

Право

181

Харчові технології

Ресторанні технології

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

242

Туризм

Міжнародний туристичний бізнес

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування