Код спеціальності

Найменування спеціальності

Освітня програма

Денна форма навчання

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

Вечірня форма навчання

035

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Денна та заочна форми навчання

051

Економіка

Економіка підприємства

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фінансовий контроль та аудит

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

073

Менеджмент

Менеджмент організацій

075

Маркетинг

Маркетинг

076

Підприємництво та торгівля

Підприємництво та торгівля

081

Право

Право

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні технології у бізнесі

181

Харчові технології

Ресторанні технології

232

Соціальне забезпечення

Управління в системі соціального забезпечення

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

242

Туризм і рекреація

Міжнародний туристичний бізнес

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування