Код спеціальності

Найменування спеціальності

Освітня програма

Денна форма навчання

232

Соціальне забезпечення

Управління в системі соціального забезпечення

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

Вечірня форма навчання

035

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Денна та заочна форми навчання

051

Економіка

Економіка підприємства

Міжнародна економіка

Економічна кібернетика

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фінансовий контроль та аудит

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

Менеджмент організацій

075

Маркетинг

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081

Право

Право

181

Харчові технології

Ресторанні технології

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

242

Туризм

Міжнародний туристичний бізнес

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування