25 лютого 2021 року в рамках проведення ІХ Фестивалю студентської науки у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ відбулось засідання круглого столу «Цифрові трансформації в економіці», організованого кафедрою економічної кібернетики та інформаційних систем. У заході взяли участь здобувачі вищої освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», 281 «Публічне управління та адміністрування» та 051 «Економіка» освітніх ступенів «молодший бакалавр» та «бакалавр».
Метою заходу є формування у студентів системного мислення для ефективного управління бізнес-процесами в умовах діджиталізації, підвищення їх професійного рівня, глибшого опанування методів наукових досліджень, отримання актуальної інформації з питань впровадження інформаційних технологій в бізнесі, а також формування у студентів навичок самостійного аналізу процесів, змін та нововведень, що відбуваються на підприємствах України в контексті цифровізації економіки.
Круглий стіл відбувся у змішаній формі, частина учасників мала змогу долучитись до його роботи з використанням засобів відеозв’язку. За підсумками роботи круглого столу найкращими були визнані доповіді Мельника Владислава, група ІСТ-11мб, Пушечнікової Марії та Ремінної Маргарити, група ПУА-11д, а також Любацької Анни, група Е-21д. Бажаємо студентам успіхів у подальшій науковій діяльності!

25 лютого 2021 року кафедрою обліку та оподаткування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ в рамка ІХ Фестивалю студентської науки було проведено вузівський круглий стіл «Сучасні тенденції розвитку обліку та аудиту в Україні». У науковому заході взяли участь здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» груп ФКА-31, ФК-41, ОБО-11д(с), ОО-22д, ОБО-31д.
Варто відзначити доповіді таких учасників круглого столу як: Валерії Вітковської, студентки групи ФКА-31д «Особливості обліку витрат на пожежну та техногенну безпеку підприємства»; Вікторії Хвіст, студентки групи ОБО-11д(с) «Обліково-аналітичне забезпечення фінансування бюджетної установи» та Аліни Токарської, студентки групи ФКА-31д «Аналіз формування грошових доходів населення як соціально-економічний аспект регулювання рівня життя».
По завершенню круглого столу були надані науково-практичні пропозиції з удосконалення системи обліку та аудиту в Україні на основі наукових пошуків студентів.

25 лютого 2021 року в рамках проведення IX Фестивалю студентської науки у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ відбулося відкрите засідання дискусійного клубу кафедри фінансів «Фінансово-бюджетна політика: прагматика реформування в сучасних умовах» на тему «Забезпечення стабільності банківської системи України в сучасних умовах» (керівник – професор Олена Прутська)