25 лютого 2021 року в рамках проведення IX Фестивалю студентської науки кафедрою економіки та міжнародних відносин було проведено відкрите засідання наукового гуртка «Міжнародна економіка» на тему «Сучасні тенденції розвитку економік провідних країн світу». Участь в науковому заході взяли студенти груп МЕ-41д, ЕП-41д та науково-педагогічні працівники кафедри. З цікавими доповідями і презентаціями виступили члени наукового гуртка Донченко Микола, Вознюк Тетяна та Олініч Юлія. До активної участі в обговоренні долучились й інші члени гуртка. Новітні тенденції розвитку світової економіки призвели до активізації чинників, що посилюють нестабільність та уразливість національних економік до негативних зовнішніх впливів.
Тому на особливу увагу заслуговують питання визначення сутності інноваційних процесів, форм прояву глобалізації в міжнародному економічному співробітництві та визначення глобалізацізаційних проблем сучасності.

25 лютого 2021 року кафедрою економічної кібернетики та інформаційних систем Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ було проведено відкрите засідання наукового гуртка «Практичні аспекти застосування системного аналізу та теорії ймовірностей» (керівник – доцент Лариса Радзіховська), яке відбулося в рамках ІХ Фестивалю студентської науки.
У роботі гуртка взяли участь студенти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» освітньої програми «Інформаційні технології у бізнесі». Зокрема, здобувачі вищої освіти групи ІСТ-21д виступили з доповідями про історію виникнення та застосування теорії ймовірностей в економічній, фінансовій та ІТ-сферах. Цікавим був виступ Миколи Романова, який обґрунтовував необхідність знань з теорії ймовірностей для майбутньої професійної діяльності. Студенти ж групи ІСТ-31д розглядали питання практичної значимості системного аналізу.

25 лютого 2021 року під керівництвом Мацери О.А., відбулося відкрите засідання студентського наукового гуртка «American and English Studies» на тему «Language and Advertising». У засіданні гуртка взяли участь 12 студентів освітнього ступеня «бакалавр» різних спеціальностей. Презентовані доповіді викликали жваве обговорення. З-поміж виголошених доповідей були відзначенні виступи Костюк В., ФІП-21д, Каджая Б., СЗ-11д, Ющенко Г., М-21д та Шевчук К., М-21д.