22 лютого 2021 року студенти спеціальності «Філологія» мали зустріч із очільницею Громадської організації «Центр розвитку Пангея Ультіма» Марією Геращенко. У полі діяльності організації – неформальна освіта та програми міжнародної молодіжної мобільності. Співпраця із Erasmus+ , міжнародними волонтерськими таборами (SCI, Bauorden), Польсько- та Литовсько-українською Молодіжною Радою Обмінів дає можливість пропонувати студентам різні форми для міжкультурного діалогу та розвитку soft skills. До зустрічі долучилися волонтери з Нідерландів та Італії, які перебувають у Вінниці за програмою Erasmus+. Запрошені поділилися зі студентами власним досвідом неформальної освіти та залученням до молодіжних проектів.
Дякуємо пані Марії та іноземним гостям за інформаційний пул та гарний настрій!

22 лютого 2021 року у рамках проведення ІХ Фестивалю студентської науки у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ відбулося відкрите засідання наукового гуртка кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем «Застосування інноваційних технологій при створенні сайтів» (керівник – Руслан Новицький), в роботі якого взяли участь студенти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» освітньої програми «Інформаційні технології у бізнесі».
На засідання гуртка був запрошений Віктор Баранов, інженер-програміст відділу технічних засобів навчання ВТЕІ КНТЕУ, який виступив з доповіддю «Застосування AJAX-технології при передачі даних від HTML-сторінки до сервера БД». Практична спрямованість доповіді викликала її жваве обговорення як з боку студентів, так і серед запрошених викладачів.

22 лютого 2021 року в рамках проведення ІХ Фестивалю студентської науки на факультеті економіки, менеджменту та права, кафедрою менеджменту та адміністрування проведено Відкрите засідання студентського наукового гуртка «Менеджмент: проблеми сьогодення та перспективи розвитку» на тему: «Стратегії інноваційного розвитку підприємств та організацій в сучасних умовах» (керівник д.е.н., професор Боковець В.В.).
У засіданні брали участь здобувачі вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» ІІІ курсу групи ПУА-31д та спеціальності 073 «Менеджмент» ІV курсу групи МО-41д. Також серед запрошених були викладачі кафедри менеджменту та адміністрування.
Засідання наукового гуртка пройшло у жвавій дискусії щодо проблем та інновацій, які були предметом обговорення. Заступник завідувача кафедри Корж Наталія Володимирівна зазначила, що усі доповіді були на найвищому рівні.