25 лютого 2021 року кафедрою економічної кібернетики та інформаційних систем Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ було проведено відкрите засідання наукового гуртка «Практичні аспекти застосування системного аналізу та теорії ймовірностей» (керівник – доцент Лариса Радзіховська), яке відбулося в рамках ІХ Фестивалю студентської науки.
У роботі гуртка взяли участь студенти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» освітньої програми «Інформаційні технології у бізнесі». Зокрема, здобувачі вищої освіти групи ІСТ-21д виступили з доповідями про історію виникнення та застосування теорії ймовірностей в економічній, фінансовій та ІТ-сферах. Цікавим був виступ Миколи Романова, який обґрунтовував необхідність знань з теорії ймовірностей для майбутньої професійної діяльності. Студенти ж групи ІСТ-31д розглядали питання практичної значимості системного аналізу.

25 лютого 2021 року під керівництвом Мацери О.А., відбулося відкрите засідання студентського наукового гуртка «American and English Studies» на тему «Language and Advertising». У засіданні гуртка взяли участь 12 студентів освітнього ступеня «бакалавр» різних спеціальностей. Презентовані доповіді викликали жваве обговорення. З-поміж виголошених доповідей були відзначенні виступи Костюк В., ФІП-21д, Каджая Б., СЗ-11д, Ющенко Г., М-21д та Шевчук К., М-21д.

25 лютого 2021 року в рамках проведення ІХ Фестивалю студентської науки у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ відбулось засідання круглого столу «Цифрові трансформації в економіці», організованого кафедрою економічної кібернетики та інформаційних систем. У заході взяли участь здобувачі вищої освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», 281 «Публічне управління та адміністрування» та 051 «Економіка» освітніх ступенів «молодший бакалавр» та «бакалавр».
Метою заходу є формування у студентів системного мислення для ефективного управління бізнес-процесами в умовах діджиталізації, підвищення їх професійного рівня, глибшого опанування методів наукових досліджень, отримання актуальної інформації з питань впровадження інформаційних технологій в бізнесі, а також формування у студентів навичок самостійного аналізу процесів, змін та нововведень, що відбуваються на підприємствах України в контексті цифровізації економіки.
Круглий стіл відбувся у змішаній формі, частина учасників мала змогу долучитись до його роботи з використанням засобів відеозв’язку. За підсумками роботи круглого столу найкращими були визнані доповіді Мельника Владислава, група ІСТ-11мб, Пушечнікової Марії та Ремінної Маргарити, група ПУА-11д, а також Любацької Анни, група Е-21д. Бажаємо студентам успіхів у подальшій науковій діяльності!