30 червня 2022 року відбулося засідання вченої ради ВТЕІ ДТЕУ, на якому були затверджені документи та ухвалені відповідні рішення згідно порядку денного.

 

Питання порядку денного

Результат розгляду

1. Про зміну квот виборних представників до складу Конференції трудового колективу та вченої ради ВТЕІ ДТЕУ

 

Ухвалено Постанову

2. Про результати атестації здобувачів вищої освіти ОС «молодший бакалавр», «бакалавр» очної та заочної форм навчання

 

Ухвалено Постанову

3. Про роботу Ради студентського самоврядування у 2021-2022 н. р. та завдання на 2022-2023 н. р.

 

Ухвалено Постанову

4. Про роботу Центру грантових проєктів у 2021-2022 н. р. та завдання на 2022-2023 н. р.

 

Ухвалено Постанову

5. Про встановлення розміру плати за надання платних освітніх послуг для здобуття ступенів вищої освіти «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» прийому 2022 року

 

Прийнято рішення

6. Про створення структурного підрозділу «Юридична клініка»

 

Прийнято рішення

7. Про видачу дипломів з відзнакою

 

Прийнято рішення

8. Про затвердження ліміту стипендіатів

 

Прийнято рішення

9. Про призначення студентам державної форми підготовки за підсумками ІІ семестру 2021-2022 н. р. академічної стипендії Президента України (на І півріччя 2022-2023 н. р.), іменної стипендії Верховної Ради України (на весь 2022-2023 н. р.) та соціальної стипендії Верховної Ради України студентам ЗВО з числа сиріт та дітей з малозабезпечених сімей (на весь 2023 р.)

 

Прийнято рішення

10. Про затвердження плану проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних (науково-методичних) конференцій, круглих столів науково-педагогічного складу ВТЕІ ДТЕУ на 2023 рік; плану проведення студентських наукових конференцій, олімпіад, конкурсів, круглих столів у ВТЕІ ДТЕУ на 2023 рік

 

Прийнято рішення

11. Про затвердження плану видання монографій на 2023 рік

 

Прийнято рішення

12. Про затвердження графіків навчального процесу на 2022-2023 н. р.

 

Прийнято рішення

13. Про внесення змін до діючих навчальних планів у Вінницькому торговельно-економічному інституті ДТЕУ

 

Прийнято рішення

14. Про рекомендацію до видання монографії «Теоретико-методичні засади розвитку системи управління якістю освітньої організації» (автори Н. Замкова, І. Станкевич, Г. Сакун, Т. Тардаскіна, О. Бондаренко)

 

Прийнято рішення

15. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін, практик

 

Прийнято рішення