З 10 по 26 лютого 2021 року у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ відбувся IX Фестиваль студентської науки.
В рамках Фестивалю проведено 62 заходи:
VІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція «Товарознавчі та маркетингові дослідження товарних ринків»;
VІІІ студентська науково-практична Інтернет-конференція «Світоглядні трансформації особистості студента ЗВО: філософські, соціально-правові та мовознавчі аспекти»;
5 засідань всеукраїнських та вузівських круглих столів;
workshop «Сталий розвиток: усвідомлений вибір майбутнього»;
20 відкритих засідань наукових гуртків;
7 відкритих засідань дискусійних клубів та відкрите засідання наукової студії;
26 олімпіад з навчальних дисциплін і спеціальностей (13 з навчальних дисциплін та 13 зі спеціальностей).

ФОТОЗВІТ

26 лютого 2021 року в рамках проведення IX Фестивалю студентської науки кафедрою фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ організовано і проведено Всеукраїнський круглий стіл на тему: «Регіональна фінансова політика: сучасний стан та вектори розвитку». У науковому заході взяли участь здобувачі вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» Поліського національного університету (м. Житомир), Вінницького національного аграрного університету та Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.
До активної участі в роботі круглого столу долучились здобувачі освітнього ступеня «молодший бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», а також професорсько-викладацький склад кафедри фінансів ВТЕІ КНТЕУ, запрошені гості з Вінницького національного аграрного університету та Поліського національного університету, зокрема, професори Дмитро Дема, Лариса Вдовенко та доценти Олег Стойко, Олена Марценюк.

Шановні здобувачі вищої освіти!

Освітній процес з 2.03.2021 по 12.03.2021 для здобувачів вищої освіти всіх освітніх ступенів та курсів очної (денна, вечірня) форми навчання буде організований в дистанційній формі.

Освітній процес для заочної форми навчання в 2 семестрі 2020-2021 н.р. буде проводитись в дистанційній формі.

Адміністрація